Morgan’s пена за потемнување на коса, 150 мл.

1.190,00 ден

Code: M006
Шифра: 10005
Ја стилизира, фиксира и истовремено ја потемнува побелената коса. Идеален производ за секојдневно одржување и потхранување на косата. Ја враќа природната боја на косата, ја прави сјајна, здрава и погуста. Со секојдневно нанесување во период од 3 – 4 недели, постепено ја потемнува побелената коса без да се користат конвенционални бои за коса. Откога ќе се постигне саканата боја на косата, може да се одржува со поретки апликации.

Shkuma për errësimin e flokëve Morgan’s, 150 ml.
Code: M006
Shifra: 10005
I stilon, fikson dhe njëkohësisht i errëson flokët e thinjur. Produkt ideal për mirëmbajtje të përditshme dhe ushqim shtesë të flokëve. Ua kthen ngjyrën natyrore flokëve, i bën me shkëlqim, të shëndetshëm dhe më të dendur. Me aplikim të përditshëm në periudhë prej 3 deri më 4 javë, gradualisht i errëson flokët e thinjur pa përdorur ngjyrat konvencionale për flokët. Kur të arrihet ngjyra e dëshiruar e flokëve, mund të ruhet me aplikime më të rralla.

 

Опис

Ја стилизира, фиксира и истовремено ја потемнува побелената коса. Идеален производ за секојдневно одржување и потхранување на косата. Ја враќа природната боја на косата, ја прави сјајна, здрава и погуста. Со секојдневно нанесување во период од 3 – 4 недели, постепено ја потемнува побелената коса без да се користат конвенционални бои за коса. Откога ќе се постигне саканата боја на косата, може да се одржува со поретки апликации. Еколошки чист распрскувач без аеросоли.
Упатство за употреба: Пред употреба добро да се протресе! Секојдневно се нанесува во период, до четири недели, се додека не се постигне саканата нијанса. Постигнатата боја се одржува со помал број на апликации.
Пакување: во пластична боца за пена, 150 мл.
За повеќе информации за процесот на потемнување на косата кликнете на нашата страница „Прашања и одговори“.

Shkuma për errësimin e flokëve Morgan’s, 150 ml.
I stilon, fikson dhe njëkohësisht i errëson flokët e thinjur. Produkt ideal për mirëmbajtje të përditshme dhe ushqim shtesë të flokëve. Ua kthen ngjyrën natyrore flokëve, i bën me shkëlqim, të shëndetshëm dhe më të dendur. Me aplikim të përditshëm në periudhë prej 3 deri më 4 javë, gradualisht i errëson flokët e thinjur pa përdorur ngjyrat konvencionale për flokët. Kur të arrihet ngjyra e dëshiruar e flokëve, mund të ruhet me aplikime më të rralla. Spërkatës i pastër ekologjik pa aerosol.
Udhëzimet e përdorimit: Para përdorimit të tundet mirë! Aplikohet çdo ditë në periudhë deri më katër javë derisa të arrihet nuanca e dëshiruar. Ngjyra e arritur ruhet me numër më të vogël të aplikimeve.
Paketimi: në shihe plastike për shkumë, 150 ml.
Për më shumë informata për procesin e errësimit të flokëve klikoni në faqen tonë ,,Pyetjet dhe përgjigjet”.

Дополнителни информации

Достава

Во цената не се вклучени трошоците за доставување на производот до купувачот