Политика на приватност

Политиката на приватност на www.morganspomade.mk појаснува каде и како се чуваат личните податоци на сите регистрирани купувачи на оваа веб страници. Оваа политика на приватност се однесува само за www.morganspomade.mk и поддомените. Доколку е присутен линк кој поврзува со други веб страници, ние не превземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие веб страници.

Секој купувач при регистрација и купување, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата политика на приватност.

Сите лични податоци кои корисникот ги внесува преку регистрација се користат за успешна достава на производот и реализација на плаќањето, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

Информациите кои нам ни се потребни се: Име и презиме, Адреса на доставување на нарачката, Телефон за контакт и опционално e-mail адреса.

Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Македонија.

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци. Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и www.morganspomade.mk нема намерно да собира или користи податоци од малолетни лица.

www.morganspomade.mk ги превзема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.