Morgan’s Grey Away – лосион за потемнување на коса, 120 мл.

1.190,00 ден

Code: M005
Шифра: 10004
Лосионот за потемнување на коса – Morgan’s Grey Away, постепено ја потемнува побелената коса и притоа ја прави темна и сјајна. При редовна употреба во период од три до четири недели, му овозможува на корисникот да ја постигне саканата нијанса на бојата на косата. Откога ќе се постигне саканата боја на косата, може да се одржува со поретки апликации.

Locioni për errësimin e flokëve – Morgan’s Grey Away, 120 ml.
Code: M005
Shifra: 10004
Locioni për errësimin e flokëve Morgan’s Grey Away, gradualisht i errëson flokët e thinjur dhe në të njëjtën kohë i bën të errët dhe me shkëlqim. Në përdorim të rregullt ne një periudhë prej tri deri më katër javë, i mundëson përdoruesit që ta arrijë nuancën e dëshiruar të njgyrës së flokëve, pa përdorimin e ngjyrave konvencionale.

 

Опис

Лосионот за потемнување на коса Morgan’s Grey Away, постепено ја потемнува побелената коса и притоа ја прави темна и сјајна. При редовна употреба во период од три до четири недели, му овозможува на корисникот да ја постигне саканата нијанса на бојата на косата, без употреба на конвенционални бои. Откога ќе се постигне саканата боја на косата, може да се одржува со поретки апликации. Погоден за нормална коса, долга коса и за потемнување на седата коса околу слепоочниците. Оваа ексклузивна формулација содржи пантенол кој помага во одржување на здравјето, виталноста и хидратацијата на косата. Со аплицирање на лосионот за потемнување на коса – Morgan’s Grey Away, истовремено се зголемува сјајот на косата, се враќа природната боја на косата и се врши кондиционирање.
Упатство за употреба: Секојдневно се нанесува врз чиста и сува коса во период, до четири недели, се додека не се постигне саканата нијанса. Постигнатата боја се одржува со помал број на апликации.
Пакување: во пластично шишенце со распрскувач, 120 мл.
За повеќе информации за процесот на потемнување на косата кликнете на нашата страница „Прашања и одговори“.

Locioni për errësimin e flokëve – Morgan’s Grey Away, 120 ml.
Locioni për errësimin e flokëve Morgan’s Grey Away, gradualisht i errëson flokët e thinjur dhe në të njëjtën kohë i bën të errët dhe me shkëlqim. Në përdorim të rregullt ne një periudhë prej tri deri më katër javë, i mundëson përdoruesit që ta arrijë nuancën e dëshiruar të njgyrës së flokëve, pa përdorimin e ngjyrave konvencionale. Kur të arrihet ngjyra e dëshiruar e flokëve, mund të ruhet me aplikime më të rralla. I përshtatshëm për flokë normalë, flokë të gjatë dhe për errësimin e flokëve të thinjur rreth tëmthave. Kjo formulë ekskluzive përmban pentanol i cili ndihmon në ruajtjen e shëndetit, vitalitetit dhe hidratimit të flokëve. Me aplikimin e locionit për errësimin e flokëve – Morgan’s Grey Away, njëkohësisht rritet shkëlqimi i flokëve, i kthehet ngjyra natyrore e flokëve dhe kryhet kondicionimi.
Udhëzimet e përdorimit: Aplikohet çdo ditë mbi flokë të pastër dhe të thatë në periudhë deri në katër javë, derisa të arrihet nuanca e dëshiruar. Ngjyra e arritur ruhet me numër më të vogël të aplikimeve.
Paketimi: në shihe plastike me spërkatës, 120 ml.
Për më shumë informata për procesin e errësimit të flokëve klikoni në faqen tonë ,,Pyetjet dhe përgjigjet”.

Дополнителни информации

Достава

Во цената не се вклучени трошоците за доставување на производот до купувачот