Голема четка за брада

1.590,00 ден

Code: M063
Шифра: 10075
Традиционална четка за брада идеална за сите стилови.

Furçë e madhe për mjekër
Code: M063
Shifra: 10075
Furçë tradicionale për mjekër ideale për të gjtiha stilet.

Опис

Традиционална четка за брада идеална за сите стилови.
Начин на користење при нанесување производи за нега на брада: Откако ќе нанесете производ за нега на брада, нежно поминете од врвот на брадата надолу до врвовите, за да овозможите рамномерна дистрибуција на производот.

Furçë e madhe për mjekër
Furçë tradicionale për mjekër ideale për të gjtiha stilet.
Mënyra e përdorimit gjatë aplikimit të produkteve për kujdes të mjekrës: Kur do të aplikoni produktin për kujdes të mjekrës, kaloni butë nga maja e mjekrës teposhtë deri te skajet, për të mundësuar shpërndarje të barabartë të produktit.