Чешел за брада и мустаќи – приврзок за клучеви

390,00 ден

Code: M228
Шифра: 10074
Чешел за брада и мустаќи, практичен за секојдневна употреба. Идеален за чешлање на брадата и мустаќите и за сигурност на клучевите. Специјално формулиран за рамномерно нанесување на восок и крем за мустаќи и брада, како и за отстранување на нечистотиите.

Krehër për mjekër dhe mustaqe – zinxhir kyç
Code: M228
Shifra: 10074
Krehër për mjekër dhe mustaqe, praktik për përdorim të përditshëm. Ideal për krehjen e mjekrës dhe mustaqeve dhe për sigurinë e çelësave. Në veçanti i formuluar për aplikim të barabartë të dyllit dhe kremit për mustaqe dhe mjekër si dhe për heqjen e papastërtive.

Опис

Чешел за брада и мустаќи, практичен за секојдневна употреба. Идеален за чешлање на брадата и мустаќите и за сигурност на клучевите. Специјално формулиран за рамномерно нанесување на восок и крем за мустаќи и брада, како и за отстранување на нечистотиите.

Krehër për mjekër dhe mustaqe – zinxhir kyç
Krehër për mjekër dhe mustaqe, praktik për përdorim të përditshëm. Ideal për krehjen e mjekrës dhe mustaqeve dhe për sigurinë e çelësave. Në veçanti i formuluar për aplikim të barabartë të dyllit dhe kremit për mustaqe dhe mjekër si dhe për heqjen e papastërtive.