Прашања и одговори за производи за потемнување на коса

П: Како делуваат Morgan’s производите за потемнување на коса?
О: Активните состојки на нашите производи се комбинираат едни со други и се врзуваат со определени супстанци во влакното. Под влијание на топлината и сончевата светлина постепено ја затемнуваат косата.

П: Како да ги користам?
О: Секогаш следете ги упатствата за употреба кои се наоѓаат на етикетата. Пред да го употребите производот, проверете дали вашата коса е чиста и сува. Нанесете го производот со прсти или со чешел врз површините на косата кои што сакате да ги затемните

П: Колку често треба да ги користам?
O: На почеток, еднаш или двапати дневно, додека не се забележи промена на бојата. Кога вашата коса ќе ја достигне посакуваната нијанса, само треба да го користите производот два до три пати неделно за да ја одржите бојата на новонараснатата коса.

П: Колку често треба да ја мијам косата додека ги користам Morgan’s производите за потемнување?
О: Кога ќе почнете да го користите производот, препорачуваме косата да се мие еднаш или двапати неделно, што ќе овозможи процесот на затемнување да почне да делува. Кога ќе ја достигнете посакуваната боја, можете да ја миете косата онолку често колку што сакате.

П: Колку брзо ќе бидат видливи резултатите?
О: Обично за две до три недели, во зависност од температурата и изложувањето на сончева светлина. Брзината на потемнување исто така може да зависи од порозноста на косата. Колку е попорозна вашата коса, толку побрзо нашите производи ќе дејствуваат. На помалку порозна коса ѝ треба подолго време да се затемни.

П: Може ли да се забрза процесот на потемнување на косата?
О: При изложеност на сончева светлина и со користење на фен за коса, се забрзува процесот на затемнување на косата.

П: Може ли на некои места да ја задржам побелената (седата) коса?
О: Да, некои луѓе сакаат да им остане побелена косата кај слепоочниците. Во ваков случај, не ги аплицирајте нашите производи на местата каде што сакате косата да ви остане побелена.

П: Дали со миење на косата, ќе се измие и нанесениот Morgan’s производ за потемнување на коса?
О: Не. Нашите производи брзо ја бојат косата. Само белење на косата може да ја отстрани бојата. Меѓутоа со престанување на употреба на Morgan’s производите, ќе се овозможи враќање на побелената коса.

П: Како се отстранува ефектот од Morgan’s производите за потемнување на коса?
О: Со обезбојување во фризерски салон или со прекинување на употребата на Morgan‘s производите за потемнување на коса и постепено враќање на побелената коса кога ќе порасне.

П: Дали можам да користам други бои и нијанси паралелно со Morgan’s производите за потемнување на коса?
О: Не. Не треба да користите два различни производи кои содржат различни активни состојки во исто време. Ова може да предизвика невообичаени бои или отсуствo на одредени нијанси.

П: Дали мојата кожа ќе се извалка заради нанесување на Morgan’s производи за потемнување на коса?
O: Не. Но како и кај сите козметички и тоалетни производи, препорачуваме да ги миете рацете по употребата.

П. Дали пливањето влијае на бојата?
O: Честото пливање може да го успори првичниот процес на потемнување и може малку да ја осветли косата кога ќе се постигне саканата боја. Ако се случи ова, едноставно зголемете ја количината на Morgan’s производите што ја нанесувате и фреквенцијата на нанесување.

П: Може ли да се користат Morgan‘s производите за потемнување на коса за потемнуване на брада и мустаќи?
О: Не препорачуваме користење на Morgan’s производи за потемнување на коса врз брада, мустаќи, веѓи или трепки.

П: Може ли Morgan’s производите за потемнување на коса да се користат врз претходно обоена коса?
О: Не се препорачува заради тоа што нема да се постигне саканиот ефект.

П: Може ли косата да се витка или исправува со хемиски средства, ако во исто време користам Morgan‘s производи за потемнување на коса?
О: Не се препорачува истовремена употреба на хемиски средства за виткање или исправување на косата. Не ги користете Morgan’s производите за потемнување на коса 10 до 14 дена пред да почнете да користите хемиски средства за виткање или исправување на косата. Многу неутрализатори кои се користат за виткање или исправување на косата, содржат водород пероксид кој може да ја осветли бојата на косата или понекогаш да предизвика несакани бои и нијанси. Додека ги користите Morgan’s производите, никогаш не користете средства кои содржат водород пероксид. Кажете му на вашиот фризер дека користите Morgan’s производи за потемнување на коса и дека може да користи само неутрализатор кој содржи натриум бромат, а не водород пероксид. Доколку се сомневате, немојте да ја виткате или исправувате косата додека користите Morgan’s производи за потемнување.

П: Може ли Morgan’s производите да стимулират раст на косата?
О: Не.

П: Дали се штетни и агресивни Morgan’s производите?
О: Не, производите не содржат агресивни хемикалии. Содржат природни масла кои не ја сушат, туку вршат хидратација и го спречуваат оштетувањето на косата.

П. Дали Morgan’s производите се безбедни за употреба?
О: Да. Нашите производи се совршено безбедни кога се користат како што е наведено на етикетата. Сите Morgan’s производи целосно се усогласени со барањата на Правилникот за безбедност на козметички производи во Обединетото Кралство во 2008 година, Директивата за козметика на Европската унија 76/768 / ЕЕС 2008 (со дополнителните амандмани) и Правилата за храна и лекови на Соединетите Американски Држави. Покрај тоа, тие се испитувани од независни квалификувани безбедносни оценувачи и сертифицирани се како безбедни за употреба.

Pyetjet dhe përgjigjet për produktet për errësimin e flokëve

P: Si veprojnë produktet për errësimin e flokëve Morgan’s?
Përgj: Përbërësit aktivë të produkteve tona kombinohen njëri me tjetrin dhe lidhen  me substancat e caktuara në qime. Nën ndikimin e ngrohtësisë dhe dritës diellore gradualisht i errësojnë flokët.

P: Në cilën mënyrë t’i përdor?
Përgj: I ndiqni gjithmonë udhëzimet e përdorimit të cilat gjenden mbi etiketë. Para përdorimit të produktit, sigurohuni se flokët tuaj janë të pastër dhe të thatë. Aplikojeni produktin me gishtërinj ose me krehër mbi sipërfaqen e flokëve të cilët dëshironi t’i errësoni.

P: Sa shpesh duhet t’i përdor?
Përgj: Në fillim, një herë ose dy herë në ditë, derisa të vërehet ndryshimi në ngjyrë. Kur flokët tuaj do ta arrijnë nuancën e dëshiruar, produktin duhet ta përdorni  vetëm dy deri në tri herë në javë për ta ruajtur ngjyrën e flokëve sapo të rritur.

P: Sa shpesh duhet t’i laj flokët gjatë përdorimit të produkteve për errësim Morgan’s?
Përgj: Kur do të filloni të përdorni produktin, rekomandojmë që flokët të lahen një herë ose dy herë në javë, që do të mundësojë procesi i errësimit të flokëve të fillojë të veprojë. Kur do ta arrini ngjyrën e dëshiruar, mund t’i lani flokët aq shpesh sa të doni.

P: Sa shpejt do të jenë të dukshme rezultatet?
Përgj: Zakonisht për dy deri në tri javë, që varet nga temperatura dhe ekspozimi ndaj dritës së diellit. Shpejtësia e errësimit gjithashtu mund të varet nga ajo se sa të përshkueshëm janë flokët. Sa më shumë janë të përshkueshëm flokët tuaj, sa më shpejt do të veprojnë produktet tona. Flokët më pak të përshkueshëm kërkojnë më shumë kohë për t’u errësuar.

P: A mund të përshpejtohet procesi i errësimit të flokëve?
Përgj: Në ekspozim ndaj dritës së diellit dhe me përdorimin e tharëses për flokët, përshpejtohet procesi i errësimit të flokëve.

P: A mund që në disa vende t’i ruaj flokët gri (të thinjur)?
Përgj: Po, disa njerëz dëshirojnë që t’i ruajnë flokët gri te tëmthat. Në atë rast, mos i aplikoni produktet tona në vendet ku doni t’i ruani flokët gri.

P: A do të shpëlahet produkti i aplikuar për errësimin e flokëve Morgan’s me larjen e flokëve?
Përgj: Jo. Produktet tona i njgyrosin shpejt flokët. Vetëm zbardhja e flokëve mund ta heqë ngjyrën. Megjithatë, me ndrëprerjen e përdorimit të produkteve Morgan’s do të mundësohet rikthimi i flokëve të thinjur.

P: Si hiqet efekti i produkteve për errësmimin e flokëve Morgan’s?
Përgj: Me heqjen e ngjyrës në ndonjë sallon flokësh ose me ndërprerjen e përdorimit të produkteve për errësimin e flokëve Morgan’s dhe me rikthimin shkallë-shkallë të flokëve të bardhë pasi të rriten.

P: A mund të përdor ngjyra dhe nuanca të tjera paralelisht me produktet për errësimin e flokëve Morgan’s?
Përgj: Jo. Nuk duhet të përdorni dy produkte të ndryshme të cilat përmbajnë përbërës të ndryshëm aktivë në të njëjtën kohë. Kjo mund të shkaktojë ngjyra të pazakonshme ose mungesë të nuancave të caktuara.

P: A do të përlyhet lëkura ime për shkak të aplikimit të produkteve për errësimin e flokëve Morgan’s?
Përgj: Jo. Por, si edhe te të gjitha produktet kozmetike dhe të tualetit, rekomandojmë t’i lani duart pas përdorimit.

P: A ndikon noti mbi ngjyrë?
Përgj: Noti i shpeshtë mund ta ngadalësojë procesin fillestar të errësimit dhe mund t’i zbardhë pak flokët kur do të arrihet ngjyra e dëshiruar. Po të ndodh kjo, thjesht rritni sasinë e produkteve Morgan’s që i aplikoni dhe frekuencën e aplikimit.

P: A mund të përdoren produktet për errësimin e flokëve Morgan’s për errësimin e mjekrës dhe të mustaqeve?
Përgj: Nuk rekomandojmë aplikim të produkteve për errsëimin e flokëve Morgan’s mbi mjekër, mustaqe, vetulla dhe qerpikë.

P: A mund të përdoren produktet për errësimin e flokëve Morgan’s mbi flokë paraprakisht të ngjyrosur?
Përgj: Nuk rekomandohet për shkak se nuk do të arrihet efekti i dëshiruar.

P: A mund të përdredhohen ose të drejtohen flokët me mjete kimike, nëse në të njëjtën kohë përdor produkte për errësimin e flokëve Morgan’s?
Përgj: Nuk rekomandohet përdorim i njëkohshëm i mjeteve kimike për të përdredhuar dhe për të drejtuar flokët. Mos i përdorni produktet për errësimin e flokëve Morgan’s 10 deri më 14 ditë para se të filloni të përdorni mjete kimike për përdredhim dhe drejtim të flokëve. Shumë neutralizues të cilët përdoren për përdredhim ose drejtim të flokëve përmbajnë peroksid hidrogjeni i cili mund ta zbardhë ngjyrën e flokëve ose ndonjëherë të shkaktojë ngjyra dhe nuanca të padëshiruara. Derisa i përdorni produktet Morgan’s, ansjëherë mos përdorni mjete të cilat përmbajnë peroksid hidrogjeni. Tregojini floktarit tuaj se përdorni produktet për errësimin e flokëve Morgan’s dhe se mund të përdorë vetëm një neutralizues i cili përmban bromat natriumi, kurse jo peroksid hidrogjeni. Në qoftë se dyshoni, mos i përdredhoni ose drejtoni flokët derisa përdorni produktet për errësim Morgan’s.

P: A mund të stimulojnë rritjen e flokëve produktet Morgan’s?
Përgj: Jo

P: A janë të dëmshme dhe agresive produktet Morgan’s?
Përgj: Jo, produktet nuk përmbajnë kimikate agresive. Përmbajnë vajra natyrore të cilat nuk i thajnë, por kryejnë hidratimin dhe e parandalojnë dëmtimin e flokëve.

P: A janë produktet Morgan’s të sigurta për t’u përdorur?
Përgj: Po. Produktet tona janë krejtësisht të sigurta kur përdoren siç është specifikuar në etiketë. Të gjitha produktet Morgan’s plotësisht janë në përputhje me kërkesat e Rregullores për Siguri të Produkteve Kozmetike në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2008, Direktivës së Kozmetikës të Bashkimit Evropian 76/768 / EEC 2008 (me amendamentet shtesë) dhe të Rregulloreve për Ushqim dhe Barna të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përveç kësaj, ato janë testuar nga vlerësuesit e pavarur të kualifikuar të sigurisë dhe janë certifikuar si të sigurta për t’u përdorur.