Контакт

ТРАМА-ИМПЕКС ДООЕЛ
Булевар Илинден, број 85-9
1000 Скопје
Тел. 071 39 70 80 и 070 32 31 24
e-mail адреса: shop@morganspomade.mk
работно време: понеделник-петок, од 09:00 до 17:00

Во Битола, нашите производи можат да се купат само во аптеките на РОСА ВИТА, ул. Моша Пијаде, бр. 11-13, тел. 047 236 468

Во Струга, нашите производи можат да се купат во Barbershop Rini, ул. Маршал Тито, бр. 107, тел. 078 432 996
Në Strugë, prodhimet Morgan’s mundet të bleni në Barbershop Rini, Rruga Marshal Tito, nr. 107, Tel. 078 432 996.