Контакт

ТРАМА-ИМПЕКС ДООЕЛ
Булевар Илинден, број 85-9
1000 Скопје
Тел. 071 39 70 80 и 070 32 31 24
e-mail адреса: shop@morganspomade.mk
работно време: понеделник-петок, од 09:00 до 17:00

Во Битола, нашите производи можат да се купат само во аптеките на РОСА ВИТА, ул. Моша Пијаде, бр. 11-13, тел. 047 236 468

Во Струга, нашите производи можат да се купат само во фризерскиот салон ФРИЗЕР ЕРДО, ул. Партизанска бр. 1, тел. 070 477 160