Контакт

ТРАМА-ИМПЕКС ДООЕЛ

Булевар Илинден, број 85-9
1000 Скопје

Тел. 071 39 70 80
e-mail адреса: shop@morganspomade.mk

работно време: понеделник-петок, од 09:00 до 17:00